Advokaat Kardo Karon koolitab lastekaitsetöötajaid

Kardo

27.09.2023

Advokaadibüroo LINDEBERG perekonnaõiguse advokaat Kardo Karon koolitab sel sügisel koostöös Sotsiaalkindlustusametiga kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid.

Koolitusel “Lastekaitsetöö õiguslikud alused” osalejad saavad ülevaate lastekaitsetööd reguleerivatest õiguslikest alustest ning laste õiguste ja parima huvi tagamise põhimõtetest, tuginedes erinevatele lastega seotud menetlustele ja kohtupraktikale.

Samuti on koolituse eesmärk selgitada lastekaitsetöötaja rolli, kohustusi ja õigusi erinevates menetlustes (eelkõige haldus- ja tsiviilkohtumenetluses).

Koolitusel osalejaid juhendatakse koostama kohtule asjakohaseid ja põhjendatud arvamusi ja seisukohti, mis järgiksid ka üldisi vorminõudeid.