Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Karin Ploom andis koolitust teemal "Lepingulised suhted korteriühistus"

30.10.2019. a toimus Eesti Korteriühistute Liidu ja Advokaadibüroo LINDEBERG koostöös Tartus koolitus teemal “Lepingulised suhted korteriühistus”. Lektoriks oli Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Karin Ploom.

Koolituse eesmärk oli tutvustada erinevaid korteriühistute poolt eraisikutega sõlmitavaid lepinguid, eelkõige töölepingu ja käsunduslepingu erinevusi ja asjakohast kohtupraktikat.

Karin Ploom on kogenud advokaadina keskendunud eelkõige klientide esindamisele erinevate vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtus (peamiselt tsiviil- ja haldusasjades). Igapäevaselt tegutseb Karin Ploom Advokaadibüroo LINDEBERG Tartu kontoris, kuid kohtumisele Kariniga on võimalik registreeruda ka Advokaadibüroo LINDEBERG Tallinna ja Pärnu kontorisse.

010A7494v