Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg osales "Suud puhtaks" saates

Keijo-Lindeberg-Advokaadibüroo-LINDEBERG

13. oktoobri ETV saates “Suud puhtaks” arutleti sõnavabaduse ja sõnavabadusega seotud kahjunõuete üle. Üheks saatekülaliseks oli Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg.

Keijo Lindeberg väljendas saates seisukohta, et vaid vähestel juhtudel on laimuga seotud nõuded seotud reaalselt inimestele tekkinud mittevaralise kahjuga. Sageli soovitakse kahjunõuetega üksnes hõlptulu teenida. Sellele viitab mh asjaolu, et enamasti ei soovita, et laimaja vabandaks ja eemaldaks väidetavalt solvava kommentaari.

Samuti saates osalenud Harju Maakohtu kohtunik Merit Helm juhtis seejuures tähelepanu faktile, et Eesti kohtud mõistavad üldjuhul välja maksimaalselt kahjuhüvitise, mis jääb oluliselt alla tuhande euro. Seega puudub tuhandete eurode suurustel kahjunõuetel kohtuvaidluse korral enamasti perspektiiv.

2020. a valmis ka Riigikohtu koostatud kohtupraktika analüüs (kättesaadav: www.riigikohus.ee/sites/default/files/kohtupraktika%20anal%C3%BC%C3%BCs/07_Mittevaraline_tsiviil.pdf), kus on öeldud järgmist:
“Keskmine mittevaralise kahju hüvitis 2014–2016 oli 2055 eurot, mediaan 1000 eurot. Käesolevas analüüsis jäid isiklike õiguste rikkumisel väljamõistetud hüvitised vahemikku 200–7000 eurot, keskmine hüvitise summa oli 1264 eurot, mediaan 800 eurot. Seega on isiklike õiguste rikkumisel keskmine välja mõistetud hüvitis langenud ja suuremaid hüvitisi mõistetakse välja harva.”

13. oktoobri saade on järelvaadatav: etv.err.ee/1141725/suud-puhtaks